บอร์ด กพช. มีมติเห็นชอบให้ ปตท.จัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เพิ่มอีก 1 ล้านตัน/ปี

06 ก.ค. 2565 | 16:00:54
วันนี้ ( 6 ก.ค. 2565) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ครั้งที่ 5/65
 
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สถานการณ์ด้านพลังงานขณะนี้เป็นเรื่องเร่งด่วนที่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดจะต้องช่วยกันแก้ไขปัญหา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยคำนึงถึงหลักการข้อกฎหมาย และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ทั้งหมด สำหรับการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ได้ประเมินไว้ล่วงหน้าทั้งความเสี่ยงของราคา ปริมาณการนำเข้า คาดการณ์ว่าในระยะยาวอาจมีผลกระทบกับประเทศไทย ดังนั้นการตกลงจัดหาซื้อก๊าซไว้ล่วงหน้าจะเป็นประโยชน์กับประเทศในอนาคต ซึ่งข้อเสนอการจัดหาก๊าซ LNG ของ ปตท. จะเป็นการลดความเสี่ยงในการจัดหา LNG ในอนาคต และเป็นส่วนสำคัญที่เพิ่มความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

ทั้งนี้ กพช.มีมติเห็นชอบให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จัดหา LNG สัญญาระยะยาว ปริมาณ 1 ล้านตันต่อปี เพิ่มเติมจากสัญญาระยะยาวที่มีการลงนามแล้ว 5.2 ล้านตันต่อปี พร้อมรับทราบในรายละเอียดสาระสำคัญการจัดหา LNG ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบจะไปดำเนินการ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเร่งดำเนินการต่อไป


 

Share this: