FM91 วันนี้ วันพระ ธรรมะ รักษาใจ : 6 กรกฎาคม 2565

06 ก.ค. 2565 | 14:28:56
'วันนี้ วันพระ ธรรมะ รักษาใจ' 
สนทนาธรรม กับ พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล เจ้าอาวาสวัดนาป่าพง ลำลูกกา คลอง 10 ปทุมธานี
วันนี้ วันพระ ธรรมะ รักษาใจ FM91 วันนี้ วันพระ ธรรมะ รักษาใจ : DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข : ทุกวันพระ เวลา 14.20 น.  - 14.30 น.
                                                     
 

Share this: