ออมเงินให้งอกเงย เงินโตไว... รับดอกเบี้ยเต็ม ๆ ไม่เสียภาษี ด้วยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ

06 ก.ค. 2565 | 12:43:27
ออมเงินให้งอกเงย เงินโตไว... รับดอกเบี้ยเต็ม ๆ ไม่เสียภาษี ด้วยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 7

- อัตราดอกเบี้ย 0.40% ต่อปี*
(เทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.47%ต่อปี)
- จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบ 7 เดือน
- ไม่เสียภาษี**

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 11

- อัตราดอกเบี้ย 0.45% ต่อปี*
(เทียบเท่าเงินฝากประจำ 0.52% ต่อปี)
- จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบ 11 เดือน
- ไม่เสียภาษี**

ฝากเลยง่าย ๆ ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ระยะเวลาเปิดรับฝาก ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  https://rebrand.ly/v9vsttq

*บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลไม่แสวงหากำไร
**บุคคลธรรมดาไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย

เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

#เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ
#GSBsocialbank
#GSBsociety
Share this: