ชาวอเมริกัน ​ร่วมบริจาคไม้ค้ำยัน Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

06 ก.ค. 2565 | 21:37:12
Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

ที่สถานีวิทยุ สวพ.FM91 MISS RUTH PALMER STEVENS ชาวอเมริกัน ร่วมบริจาคไม้ค้ำยัน 1 คู่ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยหรือผู้ที่มีความจำเป็นได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

หากท่านใด ต้องการขอรับบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้กับผู้ป่วยยากไร้ ขัดสน หรือประสงค์จะบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยผ่านโครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต แจ้งได้ที่หมายเลข 1644 สวพ.FM91 โทรฟรีทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

#GiveNeverStop
#โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
#ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
#กรุงเทพประกันภัย #FM91 
Share this: