​กทม. จับมือ สสส.และภาคีเครือข่าย สร้างทางม้าลายที่ปลอดภัย หยุดอันตรายหน้าโรงเรียน

06 ก.ค. 2565 | 10:46:39
นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา สสส.ร่วมกับคณะกรรมการบูรณาการกู้ชีพฉุกเฉินและความปลอดภัยทางถนน วุฒิสภา ได้จัดกิจกรรมร่วมกับกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่าย รณรงค์ "หยุดสูญเสีย หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย" ความดีที่คุณทำได้ ครั้งที่ 5 ในตอน สร้างทางม้าลายที่ปลอดภัย หยุดอันตรายหน้าโรงเรียน ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) โดย สสส. ได้มอบสื่อรณรงค์ให้กับ 437 โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย ป้ายไวนิล สติกเกอร์ ธงข้ามทางม้าลาย เพลงทางม้าลายพร้อมประกอบท่าทางและการ์ตูน เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน หลังจากนี้ สสส. จะร่วมกับเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต มูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว ทำงานอย่างเข้มข้นในโรงเรียนนำร่อง 8 แห่ง โดยดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกันสร้างความปลอดภัยในการเดินทางของเด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน ถอดบทเรียนเพื่อขยายผลในโอกาสต่อไป 

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ สสส. ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตดินแดง โรงเรียนวิชากร เครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิต และมูลนิธิเด็กเยาวชนและครอบครัว รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพี่อสร้างปลอดภัยบนท้องถนน โดยเฉพาะบริเวณหน้าโรงเรียนให้แก่เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนที่เดินทางสัญจรในบริเวณนี้ โดยเน้นหนัก 3 ประการด้วยกัน คือ 

1. การหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย ดูให้ปลอดภัยก่อนข้าม  
2. การลดความเร็วบริเวณหน้าโรงเรียน ไม่เกิน 30 กม./ชม. 
3. การสวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อน ซึ่งหากทำได้ทั้ง 3 ประการนี้แล้ว จะช่วย
สร้างความปลอดภัย ลดอันตรายบริเวณหน้าโรงเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำร่องที่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครเป็นจุดเริ่มต้นอย่างพร้อมเพรียงกัน ส่งแรงกระตุ้นไปสร้างการเปลี่ยนแปลงยังภาคส่วนอื่นต่อไปในอนาคต 

ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ตรวจเยี่ยมบริเวณโรงเรียนวิชากร ทั้งอาคาร สถานที่ เยี่ยมชมบอร์ดนิทรรศการเพื่อให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในเรื่องของกัญชา กัญชง และใบกระท่อม ประโยชน์ทางการแพทย์และพิษภัยที่อาจได้รับ จากนั้นได้เยี่ยมชมโครงการอาหารเช้า ซึ่งวันนี้ทางโรงเรียนได้ทำข้าวผัดไส้กรอกให้เด็กนักเรียนรับประทานในมื้อเช้าก่อนเข้าเรียน

Share this: