91อัปเดต "ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 555 ล้านรายทั่วโลก"

06 ก.ค. 2565 | 05:15:36
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 เวลา 05.00 น. 

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกจำนวน 555,955,722 ราย รักษาอาการดีขึ้น 530,423,604 ราย เเละเสียชีวิตสะสม 6,363,325 ราย 

1. ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 89,613,066 ราย เสียชีวิต 1,043,518 คน (เพิ่มขึ้น 93 คน) 
2. ประเทศ อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 43,546,263 ราย เสียชีวิต 525,242 คน (เพิ่ม ขึ้น 19 คน) 
3. ประเทศ บราซิล ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 32,536,302 ราย เสียชีวิต 672,101 คน (เพิ่มขึ้น 84 คน) 
4. ประเทศ ฝรั่งเศส ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 31,658,727 ราย เสียชีวิต 149,801 คน (เพิ่มขึ้น 75 คน) 
5. ประเทศ เยอรมนี ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 28,542,484 ราย เสียชีวิต 141,397 คน (เพิ่มขึ้น 105 คน) 

ประเทศไทยอยู่อันดับ 26 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,534,017 ราย (เพิ่มขึ้น 1,917 ราย) เสียชีวิต 30,739 คน (เพิ่มขึ้น 18 คน) 

 
 
Share this: