โตต่อเนื่อง ยอดส่งออก 5 เดือนแรกปี 65 ทะลุ 1.22 แสนล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12.9%

06 ก.ค. 2565 | 02:40:47
( 5 ก.ค.65 ) กระทรวงพาณิชย์ เผยข่าวดีด้านการส่งออกของไทยที่ในเดือน พ.ค. ที่ผ่านมา มีมูลค่า 25,509 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 10.5% ส่งผลให้ภาพรวมการส่งออก 5 เดือนแรกของปี 65 มีมูลค่าสูงถึง 122,631.8 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือราว 4,037,962 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.9%
 
สำหรับการส่งออกในเดือน พ.ค. 65 พบว่า สินค้าเกษตร เพิ่ม 21.5% เช่น ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ผลไม้สด ข้าว รวมถึงสินค้าที่ขยายตัวสูง เช่น น้ำตาลทราย เพิ่ม 171.2% อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป เพิ่ม 32.5% อาหารสัตว์เลี้ยง เพิ่ม 25.4% และสินค้าอุตสาหกรรม เพิ่ม 11.3% เช่น เครื่องโทรสาร - โทรศัพท์ อัญมณีและเครื่องประดับ เหล็ก เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์ยาง แผงวงจรไฟฟ้า ฯลฯ


10 ตลาดส่งออกที่ขยายตัวสูงสุด ได้แก่ เอเชียใต้ แคนาดา ตะวันออกกลาง สหรัฐฯ ลาตินอเมริกา เกาหลีใต้ CLMV สหภาพยุโรป แอฟริกา และอาเซียน โดยมีปัจจัยมาจากความต้องการสินค้าในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอาหาร ประกอบกับค่าเงินบาทอ่อนค่าลง ช่วยให้สามารถแข่งขันด้านราคาได้ และคาดว่าการส่งออกในช่วงที่เหลือของปีนี้จะยังคงขยายตัวต่อเนื่องและทะลุเป้าที่ตั้งไว้ คือ 9 ล้านล้านบาท

Share this: