​ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช พร้อมเปิดพื้นที่ส่วนขยายรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้

05 ก.ค. 2565 | 21:01:22
กรมท่าอากาศยาน เผย ข้อมูลความคืบหน้าโครงการพัฒนาท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช เพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ซึ่งท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชถือเป็นท่าอากาศยานอีกหนึ่งแห่งของกรมท่าอากาศยานที่มีจำนวนผู้โดยสารและจำนวนเที่ยวบินค่อนข้างมาก โดยในเบื้องต้นได้ดำเนินการปรับปรุงขยายอาคารที่พักผู้โดยสาร ให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้จากเดิม 450 คนต่อชั่วโมง เป็น 600 คนต่อชั่วโมง จะสามารถเปิดพื้นที่ส่วนขยายนี้ได้ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้ทันต่อการเดินทางในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา นอกจากนี้กรมท่าอากาศยานได้ดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร จากเดิม 600 คนต่อชั่วโมง หรือ 1.728 ล้านคนต่อปี เป็น 1,600 คนต่อชั่วโมง หรือ 4.608 ล้านคนต่อปี ขณะนี้มีความคืบหน้าของการก่อสร้างคิดเป็น 92.81% ซึ่งกรมท่าอากาศยานมีแผนที่จะเปิดให้บริการอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2565 และจะดำเนินการเปิดใช้ลานจอดรถยนต์ใหม่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2565 ปัจจุบันท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชให้บริการเที่ยวบินไปและกลับประมาณ 28 เที่ยวบินต่อวัน จำนวนผู้โดยสารประมาณ 4 พันคนต่อวัน มีสายการบินให้บริการ 4 สายการบิน ซึ่งในบางช่วงเวลาอาจมีสายการบินที่ทำการบินพร้อมกัน ส่งผลให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้โดยสารบางส่วน ทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานได้กำชับให้บริษัทผู้รับจ้างเร่งดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ เพื่อให้สามารถรองรับผู้โดยสารและเที่ยวบินที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพการท่องเที่ยวและการขยายตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง

Share this: