ภูเก็ต ออกประกาศเตือนชาวเรือ-เรือเล็กงดออกจากฝั่ง ขณะที่ชายหาดมีการปักธงแดงห้ามลงเล่นน้ำ

05 ก.ค. 2565 | 20:04:12
เจ้าท่าภูเก็ตออกประกาศเตือนชาวเรือให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งและให้ติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดขณะตามชายหาดมีการปักธงแดงห้ามลงเล่นน้ำ

วันนี้ (5ก.ค.65) นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตได้ออกประกาศสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต ที่ 29/2565 ให้ระมัดระวังการเดินเรือ ด้วยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศฉบับที่ 6 เรื่อง พายุโชนร้อน "ชบา" ทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบน ควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด

เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต จึงขอให้นายเรือหรือผู้ควบคุมเรือระมัดระวังการเดินเรือ ติดตามข่าวอากาศอย่างต่อเนื่อง หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง และเรือเล็กบริเวณทะเลพื้นที่จังหวัดภูเก็ตขนาดน้อยกว่า 12 เมตร ควรงดออกจากฝั่ง จนถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565

ทั้งนี้ ให้นายเรือหรือผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือ เครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ความปลอดภัยประจำเรือ ทั้งเรือช่วยชีวิตแพช่วยชีวิต อุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ และเครื่องมือสื่อสารให้พร้อมใช้งานได้ทุกเวลา พร้อมตรวจสอบติดตามข่าวประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยา และทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และประเมินสภาพอากาศในเส้นทางเดินเรือในช่วงเวลาดังกล่าว โดยให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้บรรยากาศตามชายหาดต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตมีการติดธงแดงเตือนไม่ให้นักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำ เนื่องมีคลื่นลมแรงและคลื่นสูง 2-3 เมตร นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยชายฝั่ง (ไลฟ์การ์ด) ได้ห้ามปรามนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำในช่วงเวลานี้ ซึ่งนักท่องเที่ยวก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ไม่มีการลงเล่นน้ำแต่อย่างใด​


 
Share this: