'ปิดเบี่ยงจราจร' ถ.กาญจนาภิเษก (ตะวันตก) ขาออก ไปบางบัวทอง ติดสะสม 6 กม.

05 ก.ค. 2565 | 15:44:39
ถ.กาญจนาภิเษก ขาออก มุ่งหน้า บางบัวทอง 
บริเวณต่างระดับบางใหญ่ (กม. 40)  
มีการทำงานถอดแบบตอม่อสะพาน  ปิดเบี่ยงจราจร เลนขวา
ผ่านได้ 2 เลนซ้าย ท้ายสะสมถึงหน้าโลตัส บางใหญ่  (หรือประมาณ 6 กม.)

เส้นทางเลี่ยง : อยู่ต่างระดับฉิมพลี  ถ.บรมราชชนนี  มาเลี้ยวซ้ายเข้า ถ.ราชพฤกษ์ ไปจ.นนทบุรี
หรืออยู่ ถ.กาญจนาภิเษก (ตะวันตก)  เบี่ยงขึ้นต่างระดับบางคูเวียง  ใช้ ถ.นครอินทร์  มาเชื่อมเข้า ถ.ราชพฤกษ์ จะได้รับความสะดวกกว่า 

Share this: