กฟภ. เปิดรับสมัคร การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2565 จำนวน 214 อัตรา

05 ก.ค. 2565 | 11:05:05
กฟภ. เปิดรับสมัคร การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. ประจำปี 2565 จำนวน 214 อัตรา  
- คุณวุฒิปริญญาตรี และ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   
- เขตพื้นที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
 
สามารถสมัครได้ภายในวันที่ 4 – 11 กรกฎาคม 2565 ทาง job.pea.co.th


Share this: