รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 1,917 ราย เสียชีวิต

05 ก.ค. 2565 | 08:09:52
รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2565 ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 1,917 ราย จำแนกเป็น
- ผู้ป่วยในประเทศ 1,914 ราย
- ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 3 ราย
- ผู้ป่วยสะสม 2,310,582 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- หายป่วยกลับบ้าน 2,282 ราย
- หายป่วยสะสม 2,310,352 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 24,435 ราย
- เสียชีวิต 18 ราย
เสียชีวิตสะสม 9,038 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 705 ราย
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#โควิด19

Share this: