เตือน! 27 ประเทศ ห้ามนำเข้า กัญชา-กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสม ไปยังต่างประเทศ

04 ก.ค. 2565 | 16:25:07
เพจกระทรวงการต่างประเทศเตือนคนไทย  ห้ามนำเข้า กัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวไปยังต่างประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่หลายแห่งออกประกาศแจ้งเตือนคนไทยที่เดินทางท่องเที่ยวหรือพำนัก ห้าม นำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

ทั้งนี้ ข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่างประเทศที่ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบ ซึ่งอาจมีรายละเอียดของข้อห้ามและบทลงโทษที่แตกต่างกันไป จึงขอให้ท่านศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายและบทลงโทษของแต่ละประเทศอย่างละเอียด


 
Share this: