​ติดขัดสุดๆ! สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นสนามสอบ กพ. ไม่มีความจำเป็นแนะเลี่ยง

03 ก.ค. 2565 | 08:37:58
ติดขัดสุดๆ !! การจราจรโดยรอบสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ถูกจัดเป็นสนามสอบ กพ. รถติดขัดมาก ไม่ว่าจะฝั่งถนนฉลองกรุง  หรือจะฝั่งถนนลาดกระบัง ไม่มีความจำเป็นแนะนำเลี่ยงเส้นทาง #รายงานจราจร #รถติด #FM91
Share this: