​เลี่ยงโดยรอบ ม.สวนดุสิต วันนี้ ถูกจัดเป็นสนามสอบ ตั้งแต่เวลา 09.00 -16.30 น. ผู้เข้าสอบจำนวน 4,128 คน

03 ก.ค. 2565 | 06:50:45
วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-16.30 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นสถานที่จัดสอบ "การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2565 จำนวนผู้เข้าสอบ 4,128 คน 
Share this: