ฝนที่ตกทางนี้ ติดไปถึงทางโน้น และพรุ่งนี้น้ำมันเบนซินลดราคา 40 - 60 สตางค์ : 1 กรกฎาคม 2565

01 ก.ค. 2565 | 19:10:37
FM91 หนูนา-น้าชิต คู่หูจราจร : DJ วรรณา แก้วแกมทอง และ พิชิต ไชยฮะนิจ : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 น.  - 19.35 น.


Share this: