ทางพิเศษกาญจนาภิเษก ติดสะสม 10 กม. !!

01 ก.ค. 2565 | 18:48:38
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก มีอุบัติเหตุ 3จุด ใกล้เคียงกัน 
กม. 17+900 หลังจากย้ายไป มีตรง กม. 19+700 ย้ายเสร็จ มีอีกตรงกม. 17+700 ก่อนขึ้นสะพานกาญจนาภิเษก ไปบางขุนเทียน 
'สรุป' ตอนนี้เหลือรถกระบะอีกคัน อยู่ตรงช่องเว้า ไม่ขวางจราจร กำลังเคลื่อนย้ายต่อไป 

ขึ้นมาจากด่านบางแก้ว จะไปขึ้นสะพานกาญจนาภิเษก ท้ายสะสม 10 กม.

Share this: