ติดเหนียวแน่น !! ถ.รังสิต -ปทุมธานี

30 มิ.ย. 2565 | 20:12:14
ถ.รังสิต-ปทุมธานี หน้าหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ 200ปี  มุ่งหน้า ต่างระดับรังสิต  ผ่านรพ.เปาโล รังสิต  ท้ายสะสมถึงแยกบางพูน 
ถ.345 (ซ่อมสร้าง) มุ่งหน้า แยกบางพูน -รังสิต  ท้ายสะสม 1 กม. 

Share this: