รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาเข้า บริเวณฝั่งตรงข้ามอาคารจอดแล้วจรสถานีลาดพร้าว

30 มิ.ย. 2565 | 20:02:37
รฟม. แจ้งปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) บนถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาเข้า บริเวณฝั่งตรงข้ามอาคารจอดแล้วจรสถานีลาดพร้าว ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 22.00 - 04.00 น. เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง 

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แจ้งว่า บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว - สำโรง มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจร (ชั่วคราว) 1 ช่องทางซ้าย (ชิดทางเท้า) ระยะประมาณ 100 เมตร บนถนนรัชดาภิเษก บริเวณฝั่งตรงข้ามอาคารจอดแล้วจรสถานีลาดพร้าว ของรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าพระราม 9 ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 22.00 - 04.00 น. โดยผู้ใช้เส้นทางบนถนนรัชดาภิเษก ฝั่งขาเข้า มุ่งหน้าพระราม 9 สามารถสัญจรได้ 3 ช่องทาง ทั้งนี้ เพื่อดำเนินงานยกติดตั้งโครงสร้างเหล็กสำหรับก่อสร้างทางขึ้น - ลง (Entrance) ที่ 1 และ 2 สำหรับสถานีลาดพร้าว ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ

ทั้งนี้ การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองฯ อาจทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และการดำเนินงานอาจมีเสียงดังรบกวน ดังนั้น หากไม่มีความจำเป็นโปรดหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รฟม. ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้ โดยผู้ใช้เส้นทางสามารถสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจร ได้ที่หมายเลข 0 2610 4915 และ 09 8257 5555 และติดตามข้อมูลโครงการฯ ได้ที่เว็บไซต์
www.mrta-yellowline.com และไลน์ : @mrtyellowline
Share this: