'ต่างระดับคลองหลวง' ถ.พหลโยธิน

30 มิ.ย. 2565 | 16:08:59
ถ.พหลโยธิน ขาเข้า มุ่งหน้า รังสิต ตรงข้ามบุญถาวร สาขารังสิต รถชนกัน 3คัน ช่องทางหลัก อยู่ระหว่างเคลื่อนย้าย ท้ายสะสมถึงต่างระดับคลองหลวง  กลับกัน ขาออก จากรังสิต ไปถึงต่างระดับคลองหลวง ไม่มีปัญหา 
ถ. 3214 มาจากเชียงราก  มุ่งหน้า ต่างระดับคลองหลวง รถเยอะ กลับกัน  ไม่มีปัญหา 

Share this: