สยามสแควร์ แจ้งการเบี่ยงเส้นทางจราจรภายในสยามสแควร์

30 มิ.ย. 2565 | 10:47:42
สยามสแควร์ ขอแจ้งการเบี่ยงเส้นทางจราจรภายในสยามสแควร์ เป็นกรณีพิเศษ วันพฤหัสบดีที่  30  มิถุนายน  2565 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป เพื่อจัดกิจกรรม“โครงการ We All Pride Bangkok” เดินขบวนพาเหรด และการแสดงกิจกรรม คอนเซ็ปต์ Siam Square Walking Street

สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรม โครงการ We All Pride Bangkok ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา17.00 -19.00 น. บริเวณ Siam square Walking Street โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เปิด (ร่าง) พระราชบัญญัติ รับรองอัตลักษณ์ทางเพศสภาพ การแสดงออกทางเพศสภาพ และคุณลักษณะทางเพศ โดยกิจกรรมในพื้นที่สยามสแควร์ จะเป็นการเดินขบวนพาเหรดจำนวน 30 ขบวน พร้อมศิลปิน ดารา นางงาม รวมถึง องค์กรภาคี และผู้สนับสนุน โดยมี  คุณชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีการเบี่ยงเส้นทางการจราจรภายในสยามสแควร์ตามรายละเอียดดังนี้
1. ช่วงเวลา 06.00-16.00 น. เปิดใช้งานถนนสยามสแควร์ ซอย 7  (ตามปกติ) 
2. ช่วงเวลา 16.00 ณ เป็นต้นไป ปิดถนนสยามสแควร์ซอย 7 ซึ่งรถที่เข้าถนนสยามสแควร์ ซอย 7 จากถนนพญาไท สามารถเลี้ยวขวาที่สยามสแควร์ซอย 11 เพื่อออกสู่ถนนอังรีดูนังต์ หรือเลี้ยวขวาออกสู่ถนนพญาไท  
• ปรับถนนจุฬาฯ 64  เป็น Two –way (ให้วิ่งสวนทาง) และไม่อนุญาตให้จอดรถตลอดแนวถนนซอยจุฬาฯ 64 
• สยามสแควร์ซอย 3 ปรับให้รถเข้า-ออก ทางเดียว จากฝั่งถนนพระราม 1 โดยสามารถจอดรถได้ในซอยแต่ไม่สามารถเลี้ยวรถเข้าสยามสแควร์ซอย 7 ได้ 
• ปรับถนนสยามสแควร์ซอย 9 และซอย 10 เป็นจุดจอดรถส่งของชั่วคราว ไม่เกิน 20 นาที 
• สามารถจอดรถได้ที่ อาคารวิทยกิตติ์ อาคารสยามกิตติ์ อาคารสยามสเคป อาคารสยามสแควร์วัน และสยามสแควร์ซอย 6

Share this: