ถนนพหลโยธิน ขาเข้า ติดขัดกลับรถช่วงหน้า ม.ศรีปทุม

30 มิ.ย. 2565 | 07:57:59
07.53 น. ช่วงนี้ รถที่มาจากถนนผลาสินธุ์ กลับรถใต้สะพานบางบัวไม่ได้ ต้องมากลับรถหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่งผลให้ถนนพหลโยธิน ขาเข้า ติดขัด เวลานี้ ท้ายแถวสะสมหน้าการไฟฟ้า บางเขน

Share this: