ไข้หูดับ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน : สุขภาพดีมีสุขกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสวพ.FM91 วันที่ 24 มิถุนายน 2565

24 มิ.ย. 2565 | 10:44:29
สุขภาพดีมีสุขกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และสวพ.FM91 : DJ ลัดดาวัลย์ คัชชาพงษ์ ทุกวันศุกร์ เวลา 10.30 น. - 10.45 น.

สัมภาษณ์ นายสัตวแพทย์สิทธิพจน์ กระแสร์ทรัพย์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์และสัตววิทยาประยุกต์ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ไข้หูดับ โรคติดต่อจากสัตว์สู่คน
#ไข้หูดับ #การป้องกันไข้หูดับ


 
Share this: