ขึ้นรถไฟฟ้า บีทีเอส ยังต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการใช้บริการ

24 มิ.ย. 2565 | 10:20:15
เนื่องจากมีการประกาศฯ การผ่อนคลายการสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะแล้ว อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่วนรวม รถไฟฟ้าบีทีเอสยังคงกำหนดให้มีการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการใช้บริการ

Passengers are reminded that although the wearing of masks has been relaxed for outdoor public areas, BTS SkyTrain still requires masks to be worn at all times while using the system. Any future changes to this requirement will be announced accordingly

cr. BTS SkyTrain


Share this: