รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,313 ราย เสียชีวิต 16 ราย

24 มิ.ย. 2565 | 08:14:46
รายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ผู้ป่วยใหม่ จำนวน 2,313 ราย จำแนกเป็น
- ผู้ป่วยในประเทศ 2,309 ราย
- ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย
- ผู้ป่วยสะสม 2,286,106 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- หายป่วยกลับบ้าน 1,489 ราย
- หายป่วยสะสม 2,288,030 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 22,458 ราย
- เสียชีวิต 16 ราย
เสียชีวิตสะสม 8,861 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 602 ราย
* เนื่องจากตั้งแต่ 1 มิ.ย. 65 เป็นต้นมา มีการปรับระบบรายงาน
โดยรายงานเฉพาะผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาล
จึงทำให้รายงานยอดผู้ป่วยสะสม มีจำนวนที่น้อยกว่ายอดผู้หายป่วยสะสม
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#โควิด19

Share this: