91อัปเดต "ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสม 547 ล้านรายทั่วโลก"

24 มิ.ย. 2565 | 05:12:56
สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 24 มิถุนายน 2565 เวลา 05.00 น. 

ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกจำนวน 547,148,128 ราย รักษาอาการดีขึ้น 522,525,762 ราย เเละเสียชีวิตสะสม 6,346,679 ราย 

1. ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 88,480,063 ราย เสียชีวิต 1,039,944 คน (เพิ่มขึ้น 173 คน) 
2. ประเทศ อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 43,365,016 ราย เสียชีวิต 524,941 คน (เพิ่ม ขึ้น 38 คน) 
3. ประเทศ บราซิล ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 31,894,505 ราย เสียชีวิต 669,612 คน (เพิ่มขึ้น 82 คน) 
4. ประเทศ ฝรั่งเศส ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 30,434,451 ราย เสียชีวิต 149,268 คน (เพิ่มขึ้น 40 คน 
5. ประเทศ เยอรมนี ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 27,573,585 ราย เสียชีวิต 140,560 คน (เพิ่มขึ้น 98 คน) 

ประเทศไทยอยู่อันดับ 26 ของโลก ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 4,507,228 ราย (เพิ่มขึ้น 2,299 ราย) เสียชีวิต 30,546 คน (เพิ่มขึ้น 18 คน)  

Share this: