เริ่มวันนี้ (23 มิ.ย.65) ปิดซ่อมโครงสร้างและพื้นผิวจราจร สะพานกลับรถ ถนนพระราม 2 กม.34 หน้ารพ.วิภาราม สมุทรสาคร

23 มิ.ย. 2565 | 09:47:52
เริ่มวันนี้ 23 มิ.ย.65 - 20 ก.ย.65 แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ปิดสะพานกลับรถบริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาราม อ.เมือง สมุทรสาคร ถนนพระราม 2 กม.34 (สะพานกลับรถ จากขาออกกลับรถมาขาเข้า) เพื่อดำเนินการซ่อมโครงสร้างสะพาน และผิวจราจรที่ชำรุด

และปรับรูปแบบการเดินรถบริเวณจุดกลับรถบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) ที่ กม. 39+338 ใต้สะพานข้ามคลองขุดบ้านบ่อ บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการทางแยกต่างระดับบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยเริ่มปรับรูปแบบการเดินรถบริเวณทางขนาน 2 ช่องจราจร จากการเดินรถสวนทาง เพื่อกลับรถเข้า - ออก ถนนบ้านแพ้ว - พระประโทน และกลับรถเข้ากรุงเทพ เป็นรูปแบบการเดินรถทางเดียว เพื่อรองรับปริมาณรถจากการปิดซ่อมสะพานกลับรถ ที่ กม.34+000


Share this: