ปิดจุดกลับรถใต้สะพานบางบัว รถติดมาก

23 มิ.ย. 2565 | 09:07:07
08.25 น. ปิดจุดกลับรถใต้สะพานบางบัว ให้รถมากลับรถช่วงหน้ามหาวิทยาลัยศรีปทุม แทน ส่งผลให้รถที่ออกมาจากถนนผลาสินธุ์ กลับรถใต้สะพานบางบัวไม่ได้ ต้องมากลับหน้า ม.ศรีปทุม ส่งผลให้รถถนนพหลโยธิน ขาเข้า ติดขัดมาก ท้ายแถวสะสมหน้ากรมทหารราบที่ 11 กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์
Share this: