สวพ.FM91 ร่วมแสดงความยินดีแก่กองตำรวจสื่อสาร เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 70 ปี

12 พ.ค. 2565 | 13:04:45
สวพ.FM91 ร่วมแสดงความยินดีแก่กองตำรวจสื่อสาร เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งครบรอบ 70 ปี

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ดร.ไจตนย์ ศรีวังพล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สวพ.FM91 เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่กองตำรวจสื่อสาร เนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกองตำรวจสื่อสาร ครบรอบ 70 ปี วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกอบรมวิชาเทคนิคสื่อสาร (ลาดโตนด) ถนนวิภาวดี-รังสิต กรุงเทพฯ
Share this: