หล่นหายระหว่างทาง!! แท็บเล็ต ยี่ห้อ 'Huawei'

06 มิ.ย. 2565 | 21:45:37
แท็บเล็ต ยี่ห้อ 'Huawei' ทำหล่นหายระหว่างใช้เส้นทาง จากหมู่บ้านเลิศอุบล ถ.วัชรพล ต่อเนื่อง ถ.ประดิษฐ์มนูธรรม 
เวลา 08.00น. วันที่ 1 มิถุนายน 2565
หากท่านใดเก็บได้ติดต่อกลับ 1644 สวพ.FM91

Share this: