'ข้อห้ามทำ' ก่อนและภายในวันเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครฯ และ ส.ก.

21 พ.ค. 2565 | 16:37:21
ก่อนวันเลือกตั้ง วันนี้ (21 พฤษภาคม 2565)

1. ห้ามขาย แจก จัดเลี้ยง สุรา ในเขตกรุงเทพฯ ตั้งแต่ 18:00 น. ของ 21 พ.ค. 65  ถึง 18:00 น. ของ 22 พ.ค. 65 
2. ห้ามหาเสียงทุกช่องทาง ตั้งแต่ 18:00 น. ของ 21 พ.ค. 65  ถึง 24:00 น. ของ 22 พ.ค. 65 

วันเลือกตั้ง (22 พฤษภาคม 2565)  

1. ห้ามใส่เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ที่มีสัญลักษณ์ ชื่อ หรือหมายเลข ผู้สมัครเข้าไปในหน่วยเลือกตั้ง (เช่น เสื้อที่มีชื่อหรือหมายเลขผู้สมัคร  ) 
2. ตรวจสิทธิ สถานที่เลือกตั้ง ของตนเอง ก่อนไปหน่วยเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิ ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/#/ 
3. ถ้าตรวจแล้วไม่มีสิทธิ ไม่ต้องไป แต่ถ้ามีสิทธิ รีบไปเลือกตั้ง
4. ห้ามฉีก ทำลาย ทำเครื่องหมายบนบัตรเลือกตั้งดีให้เป็นบัตรเสีย
5. ห้ามใช้บัตรอื่นที่ไม่ได้รับจากกรรมการหน่วยเลือกตั้ง มาลงคะแนนเสียง
6. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้ง 
7. ห้ามถ่ายรูปบัตรเลือกตั้ง /ห้ามเซลฟี่ในหน่วยเลือกตั้ง
8. ห้ามแสดงบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้วให้คนอื่นเห็น
9. ห้ามขัดขวางการไปใช้สิทธิเลือกตั้งของผู้อื่น
10. ห้ามขนผู้คนไปลงคะแนนเลือกตั้ง-พากลับจากหน่วยเลือกตั้งโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Share this: