​ศบค. ไฟเขียวปรับพื้นที่โซนสี "พื้นที่สีเขียว-สีฟ้า" ผับบาร์เปิดได้ถึงเที่ยงคืน 1 มิ.ย.นี้

20 พ.ค. 2565 | 12:43:17
ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานกาณณ์โควิด-19หรือ ศบค. ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม เป็นประธาน ได้มีมติปรับลดพื้นที่สีหรือแบ่งโซนในการควบคุมโรคโควิด เป็นพื้นที่สีเขียว พื้นที่สีฟ้า และพื้นที่สีเหลือง รวมถึงผ่อนคลายให้เปิดสถานบันเทิง ผับ-บาร์ ตั้งแต่วันที่ 1มิ.ย.นี้ ในพื้นที่สีฟ้า และพื้นที่สีเขียวภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุข นอกจากนี้ ยังเห็นชอบการปรับมาตรการเดินทางเข้าประเทศเพื่อให้กระบวนการเร็วขึ้น เนื่องจากมีจำนวนนักท่องเที่ยวเข้ามากขึ้น โดยมี มีมติเห็นชอบปรับพื้นที่สถานการณ์และมาตรการป้องกันโรคแบบบูรณา ดังนี้

เห็นชอบ (ร่าง) แผนการปรับมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19สำหรับสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือ สถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เริ่ม 1มิถุนายน 2565 ในพื้นที่ในการเปิดดำเนินการ ได้แก่ พื้นที่สีฟ้า และพื้นที่สีเขียว โดยกำหนดเวลาในการให้บริการ จำหน่าย และบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่เกิน 24.00 น. เปิดบริการไม่เกิน 24.00 น. กิจกรรม งดบริการเครื่องดื่มที่มีการใช้แก้วร่วมกัน งดกิจกรรมส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้) การให้บริการที่มีการคลุกคลีและสัมผัสใกล้ชิดกับลูกค้า จะต้องสวนหน้ากาก  รวมถึงอนุญาตให้สถานประกอบการกลุ่มโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือ สถานที่ลักษณะเดียวกัน เปิดดำเนินการได้ตามปกติ โดยไม่จำกัดจำนวนผู้เข้าชม

นอกจากนี้ ยังมีมติ ปรับพื้นที่สถานการณ์ทั่วราชอาณาจักร ได้แก่ พื้นที่เฝ้าระวังสูง (สีเหลือง) จาก 65จังหวัด ลดลงเหลือ 46 จังหวัด พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเขียว) เพิ่มเป็น 14 จังหวัด พื้นที่สีฟ้า (นำร่องท่องเที่ยว) จาก 12จังหวัด เพิ่มขึ้นเป็น 17 จังหวัด จังหวัดอื่นดำเนินการบางพื้นที่ จาก 16 จังหวัด เป็น 12จังหวัด
Share this: