ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 รวม 6,305 ราย เสียชีวิต 42 ราย

19 พ.ค. 2565 | 08:14:42
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 รวม 6,305 ราย จำแนกเป็น
- ผู้ป่วยจากในประเทศ 6,303 ราย
- ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย
- ผู้ป่วยสะสม 2,171,480 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- หายป่วยกลับบ้าน 7,567 ราย
- หายป่วยสะสม 2,137,205 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 59,579 ราย
- เสียชีวิต 42 ราย

จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,104 ราย
เฉลี่ยจังหวัดละ 14 ราย
อัตราครองเตียง ร้อยละ 14.7
#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#โควิด19

Share this: