สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลา 05.00 น.

15 พ.ค. 2565 | 05:16:38
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลกจำนวน 520,645,432 ราย รักษาอาการดีขึ้น 475,221,273 ราย เเละเสียชีวิตสะสม 6,287,235 ราย 

1. ประเทศ สหรัฐอเมริกา ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 84,188,822 ราย เสียชีวิต 1,026,542 คน (เพิ่มขึ้น 15 คน) 
2. ประเทศ อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 43,121,022 ราย เสียชีวิต 524,201 คน (เพิ่มขึ้น 11 คน) 
3. ประเทศ บราซิล ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 30,664,739 ราย เสียชีวิต 664,830 คน (เพิ่มขึ้น 50 คน) 
4. ประเทศ ฝรั่งเศส ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 29,160,802 ราย เสียชีวิต 147,257 คน 
5. ประเทศ เยอรมนี ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 25,774,509 ราย เสียชีวิต 137,907 คน (เพิ่มขึ้น 98 คน) 
Share this: