ติดสะสม 7 กม. !! ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9

14 พ.ค. 2565 | 15:40:30
14.25น. ทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ขาออก มุ่งหน้า บางปะอิน
กม. 38+300 รถบรรทุกพลิกตะแคง

ล่าสุด ดำเนินการเคลื่อนย้ายพ้นแล้ว  ท้ายสะสมถึงต่างระดับเสรีไทย (หรือประมาณ 7 กม.)

Share this: