ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้บริการวอล์คอินฉีดวัคซีน สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม)

14 พ.ค. 2565 | 12:20:15
ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ให้บริการวอล์คอินฉีดวัคซีน สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี ชนิดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม)

#เข็มที่1 สำหรับเด็กที่ไม่เคยได้รับวัคซีนใดมาก่อน
#เข็มที่2 สำหรับเด็กที่เคยฉีดเข็มที่ 1 มาจากทุกศูนย์ฉีดทั่วประเทศ ระยะห่างเข็มที่ 2 ขึ้นกับชนิดวัคซีนที่ฉีดเข็มแรก
#เข็มที่3 สำหรับเด็กที่ฉีดวัคซีนเชื้อตาย 2 เข็มแรก และได้รับเข็มที่ 2 มาแล้วอย่างน้อย 30 วัน

** มาพร้อมผู้ปกครอง พบกันที่เก้าอี้สีแดง ประตู 3 ทุกวัน 09.00-16.00 น. ระหว่างรอสังเกตอาการมีกิจกรรมวาดภาพArt@Bangsue
#ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ #วัคซีนโควิด

Share this: