ฌาปนกิจสงเคราะห์ : กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด : 13 พฤษภาคม 2565

13 พ.ค. 2565 | 15:28:17
'ฌาปนกิจสงเคราะห์'  พูดคุยกับ อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด : DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20 น.  - 15.40 น.

 
Share this: