เปิดช่องทางพิเศษ ถนนพหลโยธิน ขาออก กม.55 - กม.58 เร่งระบายรถ

30 เม.ย. 2565 | 12:33:59
แขวงทางหลวงอยุธยา ขอรายงานการเปิดช่องทางพิเศษ ถนนพหลโยธิน เพื่อระบายรถติดสะสมเนื่องจากงานก่อสร้าง ที่ กม.55+800 - กม.58+150 จำนวน 1 ช่องจราจร ฝั่งกลับกันขาเข้า มุ่งหน้ากรุงเทพฯ การจราจรเคลื่อนตัวดี
Share this: