ปิดการจราจรบนทางยกระดับอุตราภิมุขเป็นการชั่วคราว วันที่ 22-23 มกราคม 2565

19 ม.ค. 2565 | 09:34:36
บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) จะทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกบนทางยกระดับ (Bridge Static Load Test) เพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษาทางยกระดับ ในวันที่ 22-23 มกราคม 2565 เวลา 23.00 – 05.00 น. จึงมีความจำเป็นที่ต้องปิดการจราจรเป็นการชั่วคราว ดังนี้
• การจราจรในฝั่งขาออกนอกเมือง โดยปิดทางขึ้นด่านบางเขน ทางขึ้นด่านหลักสี่ (ขาออก) และทางด่านอนุสรณ์สถาน ทั้งนี้ ผู้ใช้ทางสามารถใช้ทางยกระดับอุตราภิมุขขาออกได้ตั้งแต่ด่านดินแดง แต่สามารถใช้ทางลงดอนเมืองเพื่อลงสู่พื้นราบได้
• การจราจรในฝั่งขาเข้าเมือง โดยปิดด่านดอนเมือง แต่สามารถใช้บริการด่านหลักสี่(ขาเข้า) แจ้งวัฒนะ ลาดพร้าว(ขาเข้า) ได้ตามปกติ

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ผู้ใช้ทางสามารถใช้ถนนวิภาดีรังสิต ถนนพหลโยธิน เพื่อเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้

Share this: