เริ่มติดขัด!! สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน ขาเข้า

19 ม.ค. 2565 | 08:06:12
08.00 น. ถนนกรุงธนบุรี ข้ามสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสิน รถมาก ท้ายแถวสะสมหน้าอาคารสินสาธรทาวเวอร์ ลงจากสะพานแล้วผ่านแยกสุรศักดิ์ - สาทร มุ่งหน้าเข้าแยกวิทยุ - ถนนพระราม 4 เคลื่อนตัวดี #รายงานจราจร

ภาพ CCTV กทม.

Share this: