​"ปฏิทินปีเก่า เราขอ" สำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ 50 เขต รับปฏิทินเก่า ส่งต่อให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยฯ

15 ม.ค. 2565 | 13:27:13
นายวิรัตน์ มนัสสนิทวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. เปิดเผยว่า ตามที่สำนักสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรม “ปฏิทินปีเก่า รอขอ” โดยรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะของปีเก่า เพื่อรวบรวมและส่งมอบให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำไปผลิตเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ ให้แก่ผู้พิการทางสายตา โดยเปิดรับบริจาคตั้งแต่วันที่ 30 ธ.ค. 64 เป็นต้นมา ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) อาคารสำนักการโยธาและอาคารสำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ซึ่งจากการตั้งจุดรับปฏิทินตั้งโต๊ะของปีเก่าในกิจกรรมดังกล่าว มีผู้สนใจนำปฏิทินตั้งโต๊ะของปีเก่ามาบริจาคเป็นจำนวนมาก สำนักสิ่งแวดล้อมจึงได้ประสานสำนักงานเขต 50 เขต ตั้งจุดรับปฏิทินของปีเก่า ณ อาคารสำนักงานเขต เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการส่งต่อปฏิทินปีเก่า เพื่อนำไปรีไซเคิลเข้าสู่กระบวนการแปรรูปผลิต เป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบรลล์ ซึ่งสำนักสิ่งแวดล้อมจะได้นำไปส่งต่อให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ต่อไป

 ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรม “ปฏิทินปีเก่า รอขอ” โดยการบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะของปีเก่า ได้ที่จุดรับบริจาค ณ สำนักงานเขต 50 เขต และบริเวณหน้าลิฟท์ ชั้น 1 ฝั่งห้องตรวจโรค อาคารศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) และบริเวณด้านหลังจุดคัดกรอง อาคารสำนักการโยธาและอาคารสำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ม.ค. 65 ในวันและเวลาราชการ สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 2203 2927

Share this: