​ข่าวปลอม อย่าแชร์! กินน้ำใบกะเพรา ช่วยล้างสารพิษจากวัคซีนได้

15 ม.ค. 2565 | 12:51:10
ตามที่ได้มีคำแนะนำในประเด็นเรื่อง กินน้ำใบกะเพรา ช่วยล้างสารพิษจากวัคซีนได้ ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ

กรณีการส่งต่อข้อมูลแนะนำ ที่ระบุถึงการล้างสารพิษจากวัคซีน ด้วยการดื่มน้ำต้มใบกะเพรานั้น ทางกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ได้ชี้แจงถึงเรื่องดังกล่าวว่า การดื่มน้ำต้มกะเพราไม่สามารถล้างพิษจากการฉีดวัคซีนได้ และอาการที่เกิดขึ้นเป็นเพียงอาการข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนซึ่งเกิดจากการตอบสนองภูมิคุ้มกันในร่างกาย ไม่ใช่การได้รับสารพิษแต่อย่างใด ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนอาจมีสาเหตุมาจากวัคซีนโดยตรง (Adverse reaction) หรือไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนโดยตรงก็ได้ เช่น เกิดจากความเครียดหรือวิตกกังวลของผู้รับวัคซีน หรืออาจมาจากภาวะร่วมอื่น ๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน

ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนไม่ได้เป็นการฉีดสารพิษเข้าสู่ร่างกายดังที่ข่าวกล่าวอ้าง แต่การฉีดวัคซีนสามารถพบอาการข้างเคียงได้จากการฉีด อาการที่พบ ได้แก่ อาการข้างเคียงชั่วคราว เช่น อาการปวดศีรษะ เหนื่อยล้า และมีไข้ เป็นสัญญาณว่าระบบภูมิคุ้มกันของมุษย์เรากำลังทำงาน ซึ่งเป็นการที่ร่างกายตอบสนองต่อวัคซีนตามปกติ และเป็นเรื่องที่พบเห็นทั่ว ๆ ไป แต่ในกรณีอาการที่เกิดขึ้นรุนแรง เช่น แน่นหน้าอกหายใจไม่ออก หน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว กล้ามเนื้ออ่อนแรง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ทุกคนมีการตอบสนองแตกต่างกัน หากผู้ที่ฉีดวัคซีนไม่มีอาการอะไรเลยในหนึ่งหรือสองวันหลังจากที่ฉีดวัคซีนทั้งสองเข็ม ก็ไม่ได้หมายความว่าวัคซีนไม่ทำงาน หรือการฉีดวัคซีนไม่ได้ผล

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.dtam.moph.go.th หรือโทร. 02 5917007

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การดื่มน้ำต้มกะเพราไม่สามารถล้างพิษจากการฉีดวัคซีนได้ และอาการที่เกิดขึ้นเป็นเพียงอาการข้างเคียงจากการได้รับวัคซีนซึ่งเกิดจากการตอบสนองภูมิคุ้มกันในร่างกาย ไม่ใช่การได้รับสารพิษแต่อย่างใด

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

Share this: