ปิดการจราจรบนทางยกระดับอุตราภิมุขเป็นการชั่วคราว

15 ม.ค. 2565 | 07:25:45
ปิดการจราจรบนทางยกระดับอุตราภิมุขเป็นการชั่วคราว
วันที่ 15 -16 มกราคม 2565 บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) จะทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกบนทางยกระดับ (Bridge Static Load Test) เพื่อประโยชน์ในการบำรุงรักษาทางยกระดับ ในวันที่ 15 มกราคม 2565 เวลา 23.00 – 05.00 น. จึงมีความจำเป็นที่ต้องปิดการจราจรเป็นการชั่วคราว ดังนี้

• การจราจรในฝั่งขาออกนอกเมือง โดยปิดทางขึ้นด่านดินแดง ทางขึ้นด่านสุทธิสาร ทางขึ้นด่านลาดพร้าว (ขาออก) ทางขึ้นด่านรัชดาภิเษก และทางขึ้นด่านบางเขน แต่สามารถใช้บริการด่านหลักสี่(ขาออก) และด่านอนุสรณ์สถานได้ตามปกติ

• การจราจรในฝั่งขาเข้าเมือง โดยปิดด่านดอนเมือง ทางขึ้นด่านหลักสี่ (ขาเข้า) และทางขึ้นด่านแจ้งวัฒนะ แต่สามารถใช้บริการด่านลาดพร้าว (ขาเข้า) ได้ตามปกติ

จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ผู้ใช้ทางสามารถใช้ถนนวิภาดีรังสิต ถนนพหลโยธิน เพื่อเดินทางในช่วงวันและเวลาดังกล่าวได้ 

Share this: