ฉ้อโกงประชาชน และ ตอบทุกปัญหาคาใจ : กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน : 14 มกราคม 2565

14 ม.ค. 2565 | 15:31:00
'ฉ้อโกงประชาชน' พูดคุยกับ อาจารย์ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม อธิบดีอัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
กฎหมายชายคา ปัญหาชาวบ้าน โดย สำนักงานอัยการสูงสุด : DJ สุนันท์ ทรัพย์ดีมีสุข : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.20น. - 15.40น.


Share this: