​ร่วมบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิต Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

13 ม.ค. 2565 | 12:35:11
Give Never Stop โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต โดย กรุงเทพประกันภัย และ FM91

ที่สถานีวิทยุ สวพ.FM91 คุณศรีวัฒนา วิวิธวร บริจาคเก้าอี้นั่งถ่าย, ไม้สามขา, เครื่องปั่นออกกำลังกายแบบนั่งพื้น ผ่านโครงการมอบอุปกรณช่วยชีวิตฯ เพื่อส่งมอบให้กับผู้ป่วยยากไร้ ขัดสน ได้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

หากท่านใด ต้องการขอรับบริจาคอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้กับผู้ป่วยยากไร้ ขัดสน หรือประสงค์จะบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยผ่านโครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต แจ้งได้ที่หมายเลข 1644 สวพ.FM91 โทรฟรีทั่วประเทศตลอด 24 ชั่วโมง

#GiveNeverStop
#โครงการมอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
#ให้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า
#กรุงเทพประกันภัย #FM91    
Share this: