'ดีใจ' iPad Pro ลืมไว้ในรถแท็กซี่ 'ได้คืน'

12 ม.ค. 2565 | 21:44:11
คุณสุนีย์  โทรเข้า 1644 แจ้งลืม  iPad Pro เครื่องสีดำ สวมเคสสีดำ
นั่งรถแท็กซี่ สีชมพู ทะเบียน ทห-6098กรุงเทพฯ 
จากซอยพัฒนาการ 25 ไปลง ซอยเคหะร่มเกล้า
เวลา 17.45น. วันที่ 11 ม.ค. 2565 

วันเดียวกัน เวลา 22.45น. สวพ. 91 ได้รับสายจากคุณ ธัญญาธร เลิศอัครนานนท์  คนขับรถแท็กซี่ แจ้งเก็บของได้ รายละเอียดตรงกัน พร้อมส่งคืน 
ทีมงานประสานงานเพื่อส่งคืนของ 

'ล่าสุด' วันนี้  ( 12 ม.ค. 65) ส่งคืนเรียบร้อยแล้ว 

Share this: