รถกระบะจอดเสีย 'อยู่ระหว่างขนถ่ายของ' ถ.มอเตอร์เวย์

05 ม.ค. 2565 | 18:31:17
ถ.มอเตอร์เวย์ ขาเข้า กรุงเทพฯ กม. 9+200
รถกระบะจอดเสีย เลนซ้าย  อยู่ระหว่างขนถ่ายของ
ท้ายสะสมถึงกม. 13
Share this: