กทพ. ปิดและเบี่ยงจราจร เพื่อปรับปรุงผิวจราจรช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ ด่านฯ พระราม 9-1 (ฉลองรัช) ระหว่างวันที่ 5 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2565

05 ม.ค. 2565 | 16:46:28
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างบริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น จำกัด ให้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณหน้า-หลัง ช่องเก็บค่าผ่านทาง ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษพระราม9-1 (ฉลองรัช) จึงมีความจำเป็นจะต้องปิดเบี่ยงช่องจราจร บริเวณด่าน ฯ ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 5 มกราคม ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่ เวลา 22.00 น. - 04.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
1) วันที่ 5 มกราคม 2565 ปิดปรับปรุงช่องทางที่ 5
2) วันที่ 6 มกราคม 2565  ปิดปรับปรุงช่องทางที่ 6
3) วันที่ 7 มกราคม 2565 ปิดปรับปรุงช่องทางที่ 7 
(ขอความร่วมมือผู้ใช้ Easy Pass ให้เข้าช่องเงินสดแทน)
4) วันที่ 8 มกราคม 2565 ปิดปรับปรุงช่องทางที่ 8 
 
นอกจากนี้ในระหว่างวันที่ 9 - 15 มกราคม 2565 ปิดปรับปรุงผิวจราจร บริเวณด่านพระโขนง จากสุขุมวิท 50 รวมถึงระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2565 จะมีการดำเนินงานสีตีเส้นจราจร ทางพิเศษฉลองรัช ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบล่วงหน้า

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อ         ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ หากมีข้อร้องเรียนแจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์กรุณาแจ้งได้ที่ EXAT Call Center 1543

Share this: