เส้นทางเลี่ยง!! ทล.304 เขาหินซ้อน

03 ม.ค. 2565 | 11:57:27
ทางเลี่ยง ทล.304 เขาหินซ้อน
ทางเลี่ยงแยกเขาหินซ้อน ทล.304 ถึงแยกหนองปอ - ทางแยกเลี้ยวซ้าย (ระยะทาง 6.3 กม.) - แยกโป่งตะเคียน เลี้ยวขวา ทล.3011 (ระยะทาง 2.5 กม.) - แยกโคกมอญ เลี้ยวซ้าย ทล.319 (ระยะทาง 7.8 กม.) - แยกหนองเค็ด เบี่ยงซ้าย กลับรถ (ระยะทาง 10 กม.)

ทางเลี่ยงเขาหินซ้อน อีก 1 เส้นทาง
ทางเลี่ยง แยกคลองรั้ง - แยกโคกปีบ ทล.304 เลี้ยวขวาเข้า ทล.3079 - แยกโคกขวางตรงไป ทล.3070 (11 กม.) - แยกโคกปีบ เลี้ยวซ้าย ทล.319 (13 กม.) - แยกหนองเค็ด (15 กม.) #รายงานจราจร

Share this: