รถติดมาก!! ถนนมิตรภาพ ขาเข้า ปากช่อง - มวกเหล็ก

03 ม.ค. 2565 | 06:55:25
06.25 น. รถติดมาก!! ถนนมิตรภาพ ขาเข้า จาก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา - ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ...จากเนินกลางดง เข้าสระบุรี มีการเปิดช่องทางพิเศษ 1 ช่องทาง ..ขาออก รถน้อย คล่องตัว #รายงานจราจร
Share this: